Osuuskunta Metsäkansa on metsänomistajien, metsäammattilaisten ja pitkän linjan yrittäjien muodostama osuuskunta, jonka tarkoituksena on harjoittaa kestävää ja metsien monikäyttöä tukevaa metsätaloutta. 

Jäsenyyttä voi hakea vaikka vasta suunnittelee metsänomistajuutta. Jäseneltä ei siis vaadita metsänomistajuutta vaan kiinnostusta ja halua panostaa kestävään tulevaisuuteen.

Osuuskunta Metsäkansan jäsenenä pääset nauttimaan osuuskunnan jäseneduista ja vaikuttamaan osuuskunnan toimintaan. Räätälöimme kanssasi juuri sinun tavoitteisiisi sopivan suunnitelman metsiesi hoitoon tai voit aloitaa matalankynnyksen sijoittamisen metsään osuuskunnan yhteismetsän kautta.

Osuuskunnan uuden jäsenen kanssa teemme yhdessä palvelukartoituksen, jossa sovimme palveluista ja niiden laajuudesta tai mahdollisesta metsäsijoitussuunnitelmasta.


Liity jäseneksi

päästäksesi nauttimaan jäseneduista!

Metsäkansan jäsenyyttä tulee hakea kirjallisella jäsenhakemuksella. Hakijan tulee tutustua myös osuuskunnan sääntöihin.

Metsäkansan arvot

Arvopohjamme nojautuu metsien kestävään käyttöön ja luonnon hyvinvointiin, jota tuemme omalla toiminnallamme. Ihminen on osa luontoa ja täysin riippuvainen luonnosta. Ilman toimivaa metsäekosysteemiä vaarana on metsälajien sukupuutot ja metsätuhojen lisääntyminen, jotka ovat seurausta luonnon tasapainon häiriintymisestä. Omalla toiminnallamme haluamme edesauttaa ihmisen ja luonnon symbioottista suhdetta.

Kotimaisuus ja kotimaisen työn arvostus ovat meidän sydäntä lähellä. Metsäomaisuuden omistajuuden valuminen ulkomaiseen omistukseen voi vaarantaa metsien käyttöä tulevaisuudessa, siksi haluamme tukea myös kotimaista yksityistä metsänomistajuutta. Retkeilijöille tutut jokamiehenoikeudet ovat maailman mittakaavassa harvinaisia ja siksi onkin tärkeää muistaa oikeuksien lisäksi jokamiehenvastuut, että voimme nauttia näistä oikeuksista myös tulevaisuudessakin. Opastamme ja jaamme tietoa kestävästä sekä kunnioittavasta tavasta hyödyntää jokamiehenoikeuksia.


Metsäkansa perusarvot

  • Demokratia, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus
  • Rehellisyys ja avoimmuus
  • Vastuu metsistä ja niiden tulevaisuudesta

Metsäkansan pääperiaatteet

  • Vapaaehtoisuus
  • Opastus, koulutus ja viestintä
  • Jäsenistön tukeminen metsäomaisuuden hoidossa


Tietosuojasi on meille tärkeää! Tutustu Rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen täältä.