Uusi joustava yritys metsäalalle

Osuuskunta Metsäkansa on vuoden 2021 alussa perustettu osuuskunta, jonka tarkoituksena on kehittää monipuolista metsätaloutta yhdistelemällä perinteistä metsätaloutta ja metsien monikäyttöä. Toimintamme on alussa ja kehitämme yhteistyöverkostoja ja palveluitamme. Tutustu toimintaamme ja ota yhteyttä niin voimme keskustella sinun tarpeistasi.


Monitavoitteisen metsätalouden osuuskunta

Osuuskunta Metsäkansan tavoitteena on harjoittaa metsien monikäyttöä tukevaa metsätaloutta. Metsäkansan asiakkailla ja jäsenmetsänomistajilla on mahdollisuus hyödyntää metsäomaisuuttaan monipuolisesti puukaupan lisäksi.

Toimintatavoillamme pyrimme lisäämään luonnon monimuotoisuutta talousmetsissä ja metsäluonnon suojelu on tarkoitus sisällyttää osaksi talousmetsien hoitoa.

Kestävää metsätaloutta

Osuuskunnan tarjoamia palveluita ovat perinteiset metsäpalvelut suunnittelusta metsänhoitoon ja metsäomaisuuden hallintaan. Monipuoliset hakkuumenetelmät sekä metsien puustorakenteen ja lajiston monimuotoisuus auttavat metsiä selviämään muuttuvassa ilmastossa ja vähentävät näin myös metsätuhoriskiä.

Metsien monikäyttöä

Osuuskunnan tarkoitus on kehittää metsänkeruutuotteiden ja riistatalouden sekä metsien virkistyskäytön ympärille rakennettua liiketoimintaa metsätaloudessa. Olemme mukana kehittämässä luonnontuotteiden keruuta osana metsätaloutta. Luonnontuotteiden keruussa osuuskunnan jäsenet voivat toimia osana keruuketjua tai vain vuokrata keruualueita osuuskunnan käyttöön.

Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen

Luonto itsessään on meille tärkeä, joten luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi hakkuumenetelminä pyritään käyttämään jatkuvapeitteisyyteen tähtääviä metsänhoitomenetelmiä. Päätehakkuualoilla metsän kiertoajan lisääminen on mahdollista yläharvennuksin. Päätehakkuualoilla huomioimme luonnon monimuotoisuuden säästöpuuryhmin, säästämällä maalahopuuta.

Joustavaa metsänomistamista

Metsäkansan jäsenenä metsänomistaminen on helppoa. Voit sopia metsänhoitotöistä joustavasti kuten sinulle parhaiten sopii.